زیست تجهیز آزما

زیست تجهیز آزما

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

مکان :  نمایشگاههای بین المللی شهرآفتاب

تاریخ  : 18 – 21 آبان